Dags att montera dina fönster? Såhär gör du!

Undrar du hur du ska göra när du ska montera dina nya fönster? Du kan sluta undra nu. Låt oss här gå igenom hur du ska förvara, montera och justera dina nya fönster.

Outline fönster utvändigt

Förvara dina nya fönster

Se alltid till att förvara omonterade fönster på ett sätt som skyddar dem från nederbörd, fukt och smuts. Ett uppvärmt utrymme inomhus, torrt och under tak, är alltid det bästa alternativet. Underlaget ska vara plant och produkterna ska placeras på högkant minst 10 centimeter över golvet. Om fönsterna måste förvaras utomhus ska de skyddas från nederbörd och placeras på högkant minst 20 centimeter över mark. Garage, kallförråd eller liknande utrymme är att föredra om du inte har tillgång till uppvärmda lokaler, men tänk på att beslag och andra separata produkter bör vara inomhus.

Skydda produkten

Vid byggnationer och renoveringsarbeten ska glasen skyddas från olika föroreningar som kan uppstå från byggmaterial och byggarbete. Damm, rost från stål och liknande partiklar kan orsaka skador i glasytan. Sätt upp skydd och skärmar framför glasen vid arbeten som fasadputsning, svetsning och blästring. Se också till att ventilationen är god och att värmetillförseln är tillräcklig i byggnaden.

Stöd- och bärklossar

Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än karmens yttermått. Fäst en stödkloss upptill i fönsterhålets utsida som stöd för karmen. Lägg bärklossar under karmsidorna (hörnen) och eventuella poster. Bärklossarna ska ha 20 mm mindre djup är karmen för att en obruten isolering och ångspärr ska få plats invändigt mellan karm och vägg. Klossarna ska vara av formstabilt material.

Lyft in fönstret

Kontrollera med vattenpass över bärklossarna att fönstret kommer att stå vägrätt. Montera karmhylsorna i fönstret. Lyft in fönstret i hålet och placera det på bärklossarna med stödklossen som stöd. Observera att fönsterbågen inte ska tas ur karmen vid montering av nya vridfönster. Öppna fönstret så att de förborrade hålen blir åtkomliga.

Outline montering

Montageanvisning
Montageanvisning beslag/handdtag

Fäst med karmhylsa

Kontrollera med vattenpass att fönstret står lodrätt. Fäst karmen först nedtill med en lämplig skruv. Kontrollera med vattenpass igen innan karmen fästs med skruvar i de övre hylsorna.

Justera nya fönster

Nya fönster kan justeras efter montering med hjälp av karmhylsorna. Justeringen sker genom att karmhylsan skruvas in eller ut med en specialnyckel. Du kan läsa mer om montering och justering av nya fönster här.

Känns det här svårt eller kanske rent av tråkigt? Du kan alltid kontakta en snickare som kan hjälpa dig att montera dina fönster! Prata med din återförsäljare så får du hjälp.