Vår verksamhetspolicy

Outline ska erbjuda miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker på de marknader vi verkar. 

Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Vår verksamhet ska bedrivas säkert och ansvarsfullt av kompententa medarbetare och med effektiv användning av resurser och minimal miljöpåverkan. Arbetsmiljön ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vi vill att alla medarbetare ska finna arbetet meningsfullt och därigenom trivas bra på jobbet.


Det här uppnås genom att:

  • arbeta med ständiga förbättringar
  • utveckla våra produkter så att de bidrar till minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel
  • leverera i rätt tid
  • följa lagar och krav
  • vi ska sträva efter att göra allt rätt från början
  • valet av våra leverantörer ska baseras på deras vilja och förmåga att uppfylla våra miljö- och kvalitetskrav gällande deras produkter och tjänster
  • varje medarbetare har insikt i vad arbetet innebär, har tydliga målsättningar för sitt arbete och rätt kompetensnivå för att kunna nå dessa mål.
  • det är allas ansvar att bidra till ett bra samarbete, en god gemenskap samt en känsla av trygghet och uppskattning på arbetsplatsen.
  • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att vi förebygger fysiska och psykosociala risker