Därför ska du välja Outline

Det kan vara lätt att göra det svårt för sig. På Outline är vi experter på att göra det svåra till något enkelt. Vårt erbjudande grundar sig på en sak – riktigt bra fönster. Det blir enkelt för dig.

Varför Outline?

 • Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av svensktillverkade fönster som passar de flesta hus, behov och önskemål.
 • Outlines fönster tillverkas av tät och kraftfull furu som håller högsta kvalitet. Vi lägger ner extra stor omsorg, det gör att alla våra fönster håller länge innan de behöver målas om.
 • Nöjda kunder är viktigt för oss och tillsammans med en kunnig och engagerad personal gör vi det enkelt för kunden att hitta våra produkter och få den optimala lösningen som passar vars och ens behov och önskemål.

 

PART OF INWIDO

Outline är tillsammans med andra starka varumärken en del av Inwido-koncernen. Inwido AB tillverkar smarta och miljöanpassade fönster och dörrar. Läs mer om Inwido på www.inwido.se.

Miljö- & kvalitetscertifierade

Inwido bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt de nya ISO standarderna  ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär att vi återkommande blir kontrollerade av en oberoende part som säkerställer att vi lever upp till kraven för certifieringen. 

ISO9001-certifikat
ISO14001-certifikat

Verksamhetskrav

Elitfönster AB ska erbjuda miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker på de marknader vi verkar. 
Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Vår verksamhet ska bedrivas säkert och ansvarsfullt av kompententa medarbetare och med effektiv användning av resurser och minimal miljöpåverkan. Arbetsmiljön ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vi vill att alla medarbetare ska finna arbetet meningsfullt och därigenom trivas bra på jobbet.


Det här uppnås genom att:

 • arbeta med ständiga förbättringar
 • utveckla våra produkter så att de bidrar till minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel
 • leverera i rätt tid
 • följa lagar och krav
 • vi ska sträva efter att göra allt rätt från början
 • valet av våra leverantörer ska baseras på deras vilja och förmåga att uppfylla våra miljö- och kvalitetskrav gällande deras produkter och tjänster
 • varje medarbetare har insikt i vad arbetet innebär, har tydliga målsättningar för sitt arbete och rätt kompetensnivå för att kunna nå dessa mål.
 • det är allas ansvar att bidra till ett bra samarbete, en god gemenskap samt en känsla av trygghet och uppskattning på arbetsplatsen.
 • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att vi förebygger fysiska och psykosociala risker