Montera fönster

Här finns information om hur du ska förvara, montera och justera dina nya fönster. Ett gott råd är att läsa igenom detta innan du monterar dina nya fönster.

 

Säkra produkter

Ibland behöver hemmets trygga vrå bli lite extra tryggt. Här finns mer information om Boverkets regler kring säkerhetsglas, om säkerhetslås samt om barnsäkra solskydd.

PDF-dokument Läs och ladda ned: Monteringsanvisning Outline, fönster, altandörr, ytterdörr mm

PDF-dokument Läs och ladda ned: Monteringsanvisning beslag

Förvara dina nya fönster

Se alltid till att förvara omonterade fönster på ett sätt som skyddar dem från nederbörd, fukt och smuts. Ett uppvärmt utrymme inomhus är alltid det bästa alternativet, torrt och under tak. Underlaget ska vara plant och produkterna placeras på högkant minst 10 centimeter över golvet. Om fönsterna måste förvaras utomhus ska de skyddas från nederbörd och placeras på högkant minst 20 centimeter över mark. Garage, kallförråd eller liknande utrymme är att föredra om du inte har tillgång till uppvärmda lokaler, men tänk på att beslag och andra separata produkter bör vara inomhus.

Ytbehandling av obehandlade produkter

Täckmåla eller lasera obehandlade produkter innan de monteras. Se produktens skötselanvisning, samt ta hjälp av färghandel eller
tillverkare av ytbehandlingsprodukter för bästa resultat. Tänk på att undvika att få färg, lasyr och annan ytbehandling på exempelvis lås, glas, spanjoletter och beslag.

Skydda produkten

Vid byggnationer och renoveringsarbeten ska glasen skyddas från olika föroreningar som kan uppstå från byggmaterial och byggarbete. Damm, rost från stål och liknande partiklar kan orsaka skador i glasytan. Sätt upp skydd och skärmar framför glasen vid arbeten som fasadputsning, svetsning och blästring. Se också till att ventilationen är god och att värmetillförseln är tillräcklig i byggnaden.

Stöd- och bärklossar

Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än karmens yttermått. Fäst en stödkloss upptill i fönsterhålets utsida som stöd för karmen. Lägg bärklossar under karmsidorna (hörnen) och eventuella poster. Bärklossarna ska ha 20 mm mindre djup är karmen för att en obruten isolering och ångspärr ska få plats invändigt mellan karm och vägg. Klossarna ska vara av formstabilt material.

Såhär monterar du nya fönster

Lyft in fönstret

Kontrollera med vattenpass över bärklossarna att fönstret kommer att stå vägrätt. Montera karmhylsorna i fönstret. Lyft in fönstret i hålet och placera det på bärklossarna med stödklossen som stöd. Observera att fönsterbågen inte ska tas ur karmen vid montering av nya vridfönster. Öppna fönstret så att de förborrade hålen blir åtkomliga.

Fäst med karmhylsa

Kontrollera med vattenpass att fönstret står lodrätt. Fäst karmen först nedtill med en lämplig skruv. Kontrollera med vattenpass igen innan karmen fästs med skruvar i de övre hylsorna. 

Justera nya fönster

Nya fönster kan justeras efter montering med hjälp av karmhylsorna. Justeringen sker genom att karmhylsan skruvas in eller ut med en specialnyckel. Du kan läsa mer om montering och justering av nya fönster här.

Dokument för nedladdning:

PDF-dokument  Montageanvisning Outline, fönster, altandörr, ytterdörr mm

PDF-dokument  Montageanvisning Outline Frihängande Plissé
PDF-dokument  Montageanvisning Outline Frihängande Persienn
PDF-dokument  Montageanvisning Outline Frihängande Persienn med glasstav
PDF-dokument  Montage frihängande persienn med vridstång (inåtgående fönster)
PDF-dokument  Montageanvisning Outline Persienn Plus
PDF-dokument  Montage av Top-down plisségardin

PDF-dokument  Justering av gångjärn - Outline utåtgående
PDF-dokument  Justering av Outline karm