Garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg med din fönsterinvestering. Därför erbjuder vi en generös garanti mot röta, på fönstrets funktion och mot kondens mellan glasen. Läs fullständiga villkor här.

 

Säkra produkter

Ibland behöver hemmets trygga vrå bli lite extra tryggt. Här finns mer information om Boverkets regler kring säkerhetsglas, om säkerhetslås samt om barnsäkra solskydd.

Allmänna förutsättningar

Garantier skyddar mot s.k. ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller därmed inte transportskador eller fel som orsakats av t.ex. felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller bristande underhåll.

Det innebär att för att garantin ska gälla måste fönstret eller dörren hanteras korrekt enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll.” Du hittar den på TMF:s hemsida

Garantins omfattning

Outline lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar (fönsterdörrar) med följande villkor:

Reklamation av ursprungsfel

Innan anmälan

Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, dvs ett fel som uppstått i tillverkningen.

Gör följande:

  • Kontrollera att felet inte är en transportskada.
  • Kontrollera att montage, efterjustering och underhåll är korrekt utfört.
  • Läs dokumentationen i "Kvalitetsnormer" nedan.

Outlines generösa fönstergaranti

Kvalitetsnormer

Vid vår bedömning för vad som utgör ett garantifel tillämpas följande normer:

Felanmälan ska göras på inköpsstället

I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt varan av.

Om du efter att ha tagit del av dokumentationen ovan anser att en anmälan om ursprungsfel är berättigad, vänder du dig med ditt klagomål till inköpsstället (tex bygghandel eller hustillverkare). Försäljningsstället gör därefter en anmälan till oss.


Prestandadeklarationer 

För att se prestandadeklarationer för produkter som levererats klicka här klickar du här